EVA FRANSSON

(M)

KLOSTERSKÄRET 1
93252

Tel hem :  0910 - 780 266
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  eva.fransson@vll.se
Mobil :  070 - 270 63 74
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
KOSTNÄMNDEN I SKELLEFTEÅ    LEDAMOT             2014-01-01 - 2014-12-31
KOSTNÄMNDEN I SKELLEFTEÅ    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31