CHRISTER FESSÈ

(M)

SPIRALVÄGEN 15
90460 UMEÅ

Tel hem :  090 - 12 85 20
Tel arb :
Fax :  
Epost :  christer.fesse@vll.se
Mobil :  072 - 212 85 20
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET I VÄSTERBOTTEN    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSREVISIONEN    ORDFÖRANDE             2013-04-11 - 2014-12-31
LANDSTINGSREVISIONEN    ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    REVISORSERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    REVISORSERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
REKTOR DAVID JACOBSSONSMINNESFOND    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
SAMFOND FÖR BIDRAG TILL PATIENTER VÅRDADE VID NUS    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN JOHAN ALBERT MARKLUNDS FRISÄNGFOND    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN KEMPEFONDENS SLÖJDLINJE    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN TÄRNABY SKIDHEMSFOND    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN WILLY LANDSBERGS FOND    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
STIHERMAN ROGBERGS MINNESFONDFTELSEN HÄRADSHÖVDING    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31