LEIF SÖDERSTRÖM

(S)

NYTORP 11
91693 BJURHOLM

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  leif.soderstrom@vll.se
Mobil :  070 - 368 12 12
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2016-10-10 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31