ELIN SÖDERBERG SEGERSTEDT

(M)

FOLKPARKSGATAN 14
93170 SKELLEFTEÅ

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Elin.Segerstedt.Soderberg@vll.se
Mobil :  076 103 95 00
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FUNKTIONSHINDER OCH HABILITERING    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31