JONAS KARLBERG

(V)

MARIEHEMSVÄGEN 5 D
90654 UMEÅ

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  jonas.karlberg@vll.se
Mobil :  070 - 725 49 19
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    2:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31