HENRIK AGERHÄLL

(-)

STROMBERGS VÄG 110
90728 UMEÅ

Tel hem :  
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  Henrik.Agerhall@vll.se
Mobil :  076 - 700 76 70
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14