URBAN LARSSON

(C)

STORGATAN 5 B
91731 DOROTEA

Tel hem :  0942 - 100 75
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  Urban.Larsson@vll.se
Mobil :  070 - 227 53 88
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31