BETTY-ANN NILSSON

(KD)

BRATTEN 119
92193 LYCKSELE

Tel hem :  
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  bettyann.nilsson@vll.se
Mobil :  070-314 61 22
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES VALBEREDNING    LEDAMOT             2016-04-28 - 2018-10-14