OSCAR GRÖN

(M)

STORBÄCK 39
91799 DOROTEA

Tel hem :  0942 - 440 48
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  
Mobil :  
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14