JOHNNY HOLMGREN

(FP)

FORSVIK 117
92341 STENSELE

Tel hem :  
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  johnny.holmgren@vll.se
Mobil :  
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÖGSKOLESTYRELSE    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14