MARCUS FORSELL

(FP)

FODERGRÄND 46
93153 SKELLEFTEÅ

Tel hem :  0910 - 193 50
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  Marcus.Forsell@vll.se
Mobil :  070 - 622 55 25
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31