KARL-GUSTAV LILJA

(KD)

KADETTGATAN 43
93235 URSVIKEN

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  karlgustav.lilja@vll.se
Mobil :  070 - 633 20 65
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31