MATTIAS ÅMAN

(S)

NEDRE BÄCK 74
93291 BUREÅ

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Mattias.Aman@vll.se
Mobil :  073 - 822 06 95
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
UMEÅ ÖVERVAKNINGSNÄMND    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31