PER HÖRNSTEN

(M)

ÖSTERMALMSGATAN 32 C
90332 UMEÅ

Tel hem :  090 - 77 72 80
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Per.Hornsten@vll.se
Mobil :  070 - 776 63 63
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
PATIENTNÄMNDEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN VÄSTERBOTTENS MUSEUMS SAMLINGAR    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
VÄSTERBOTTENS MUSEUM AB    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31