ANNA-KARIN LUNDBERG

(KD)

SUNNANSJÖ 29
91491 NORDMALING

Tel hem :  
Tel arb :
Fax :  
Epost :  AnnaKarin.Lundberg@vll.se
Mobil :  070 - 239 26 71
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2015-06-30 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FUNKTIONSHINDER OCH HABILITERING    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31