LARS LILJA

(S)

LÖJTNANTSGATAN 8
90336 UMEÅ

Tel hem :  090 - 820 04 31
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Lars.Lilja@vll.se
Mobil :  070 - 598 07 09
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2016-11-17 - 2018-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    ERSÄTTARE             2016-06-23 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
STIFTELSEN VÄSTERBOTTENS MUSEUMS SAMLINGAR    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
VÄSTERBOTTENS MUSEUM AB    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31