LINDA BERGLUND

(S)

VITVATTNET 226
91691 BJURHOLM

Tel hem :  0932 - 420 75
Tel arb :
Fax :  
Epost :  likali@hotmail.com
Mobil :  
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31