ULF LILJEGREN

(S)

UPPFÖRSBACKEN 1 E
91342 OBBOLA

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Ulf.Liljegren@vll.se
Mobil :  070 - 151 73 26
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FUNKTIONSHINDER OCH HABILITERING    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31