MARCUS LUNDBERG

(S)

GLASSGRÄND 100
90624 UMEÅ

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Marcus.Lundberg@vll.se
Mobil :  070 - 217 75 35
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2016-10-10 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31