SUSANNE YTTERGREN

(V)

AXTORPSVÄGEN11
90337 UMEÅ

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  susanne.yttergren@gmail.com
Mobil :  070 - 650 85 67
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND    NÄMNDEMAN             2015-01-01 - 2015-12-31
HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND    NÄMNDEMAN             2016-01-01 - 2019-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    ERSÄTTARE             2015-06-17 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14