JESSICA ÅHLIN

(V)

STÄRKESMARK 3
91191 VÄNNÄS

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  jessica.ahlin@vll.se
Mobil :  070 - 486 07 11
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    2:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES VALBEREDNING    LEDAMOT             2014-11-01 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31