THOMAS HASHEMI

(V)

FLINTGATAN 8
93632 BOLIDEN

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Thomas.Hashemi@vll.se
Mobil :  072 - 722 76 66
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
PATIENTNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31