AGNETA POHJANEN

(C)

FODERGRÄND 17
93153 SKELLEFTEÅ

Tel hem :  0910- 529 43
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Agneta.E.Pohjanen@vll.se
Mobil :  
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
NÄMND FÖR FUNKTIONSHINDER OCH HABILITERING    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN SAMSYN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31