MARIE STENBERG

(S)

KVISTGATAN 12
93158 SKELLEFTEÅ

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Marie.Stenberg@vll.se
Mobil :  070 - 681 73 08
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
PATIENTNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31