LOTTA HJELTE LÖFGREN

(S)

TRÄDGÅRDSGATAN 8
93131 SKELLEFTEÅ

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  lotta.hjelte@vll.se
Mobil :  0730 - 639 785
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31