MIKAEL ÖSTERBERG

(S)

KARTSTIGEN 11
91233 VILHELMINA

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Mikael.Osterberg@vll.se
Mobil :  070 - 639 18 89
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31