ULF GRANSTRÖM

(S)

STRYCKSELE 125
92291 VINDELN

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Ulf.Granstrom@vll.se
Mobil :  070 - 382 64 35
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
NÄMND FÖR FUNKTIONSHINDER OCH HABILITERING    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31