JENNIE LARSSON

(S)

BOKSJÖN NOLVIK 237
92064 TÄRNABY

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  jennie.l.larsson@vll.se
Mobil :  076 - 794 23 74
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÖGSKOLESTYRELSE    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
NORRLANDSOPERAN AB    ERSÄTTARE (PERSONLIG)             2015-01-01 - 2018-12-31