HELEN MAXE

(S)

KVARNVÄGEN 16
91342 OBBOLA

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  
Mobil :  070 - 669 70 85
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2016-09-28 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2016-10-10 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    LEDAMOT             2016-09-28 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2016-10-25 - 2018-12-31
LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB    ERSÄTTARE (FÖRSLAG)             2016-09-28 - 2018-12-31
VÄSTERBOTTENSTEATERN AB    LEDAMOT             2015-11-05 - 2018-12-31