NOOMI GRÖNBERG

(M)

GRÅSTENSVÄGEN 4
90742 UMEÅ

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Noomi.Gronberg@vll.se
Mobil :  073 - 042 58 07
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
PATIENTNÄMNDEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31