JEANETTE BERGGREN

(S)

FROMHEDEN 11
93593 NORSJÖ

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  jeanette.nerggren@vll.se
Mobil :  
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    ERSÄTTARE             2015-11-05 - 2018-12-31