BOEL LINDÉN

(V)

STENMARKSVÄGEN 7 B
90345 UMEÅ

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  boel.linden@vll.se
Mobil :  070 - 511 25 08
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    ERSÄTTARE             2015-11-05 - 2018-12-31