BRITTA ENFÄLT

(FP)
Tel hem :
Tel arb :
Fax :
Epost :
Mobil :
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSREVISIONEN    REVISOR             2015-11-05 - 2018-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I LYCKSELE-MALÅ    REVISORSERSÄTTARE             2016-02-17 - 2018-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SKELLEFTEÅ-NORSJÖ    REVISORSERSÄTTARE             2016-02-17 - 2018-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I UMEÅ-VÄNNÄS    REVISORSERSÄTTARE             2016-02-17 - 2018-12-31