LILIAN NILSSON

(V)

BLADGATAN 64
93158 SKELLEFTEÅ

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  
Mobil :  0706868645
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31