HENNY SÖDERMARK

(S)

STORSÄVARTRÄSK 71
92292 VINDELN

Tel hem :  0933 - 730 18
Tel arb :
Fax :  
Epost :  henny.sodermark@vll.se
Mobil :  010 - 256 51 28
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÖGSKOLESTYRELSE    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31