KURT-LENNART ERIKSSON

(C)

ALDERGATAN 1
93135 SKELLEFTEÅ

Tel hem :  0910 - 73 90 82
Tel arb :  
Fax :  0910 - 467 01
Epost :  kurtlennart.eriksson@vll.se
Mobil :  070 - 568 35 08
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
ALMI FÖRETAGSPARTNER I VÄSTERBOTTEN AB    STYRELSELEDAMOT (FÖRSLAG)             2007-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES VALBEREDNING    LEDAMOT             2006-11-01 - 2010-10-31
LANDSTINGSREVISIONEN    REVISOR             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGSREVISIONEN    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2007-01-01 - 2010-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31
SCIENCE PARK I UMEÅ    REVISOR             2016-09-28 - 2018-12-31
SKATTENÄMNDEN FÖR SKATTEKONTORET I SKELLEFTEÅ    LEDAMOT             2009-01-01 - 2010-12-31
STIFTELSEN SKELLEFTEÅ MUSEUM    REVISORSERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN SKOGSMUSEET I LYCKSELE    REVISORSERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN VÄSTERBOTTENS MUSEUMS SAMLINGAR    REVISORSERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31