MARIKA LINDGREN

(S)

BÄRSTIGEN 57
92142 LYCKSELE

Tel hem :  0950 - 126 07
Tel arb :  0950 - 392 41
Fax :  0950 - 392 51
Epost :  marika..lindgren@vll.se
Mobil :  070 - 372 02 51
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
HANDIKAPPNÄMNDEN    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LÄNSPENSIONÄRSRÅDET    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
NORRTÅG AB    STYRELSELEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31