JARL FOLKESSON

(C)

JOESTRÖM 310
92064 TÄRNABY

Tel hem :  0954 - 340 40
Tel arb :  0954 - 140 00
Fax :  0954 - 106 89
Epost :  Jarl.Folkesson@vll.se
Mobil :  070 - 340 98 99
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2014-04-25 - 2014-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31