MARGARETA GUSTAVSSON

(S)

SNICKARVÄGEN 5
91441 RUNDVIK

Tel hem :  0930 - 306 26
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  margareta.gustavsson@vll.se
Mobil :  070 - 670 49 12
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR UMEÅOMRÅDET    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
JURYMÄN I TRYCKFRIHETSMÅL    JURYMAN             2006-01-01 - 2009-12-31
JURYMÄN I TRYCKFRIHETSMÅL    JURYMAN             2010-01-01 - 2013-12-31
JURYMÄN I TRYCKFRIHETSMÅL    JURYMAN             2014-01-01 - 2017-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE (FÖRSLAG)             2015-01-01 - 2018-12-31
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31