ULF BJÖRK

(S)

GÄRDESVÄGEN 4
90342 UMEÅ

Tel hem :  090 - 12 41 02
Tel arb :  090 - 15 65 75
Fax :  090 - 14 27 49
Epost :  ulf.bjork@vll.se
Mobil :  070 - 680 11 14
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
DELEGATIONEN FÖR ARBETSLIVSORIENTERAD REHABILITERING    LEDAMOT (FÖRSLAG)             2007-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES VALBEREDNING    OMBUD VID STÄMMA             2006-11-01 - 2010-10-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES VALBEREDNING    ORDFÖRANDE             2014-11-01 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
LÄNSPENSIONÄRSRÅDET    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31
ROBERTSFORS HÄLSOFÖRBUND FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
ROBERTSFORS HÄLSOFÖRBUND FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2011-04-30
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I UMEÅ    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I UMEÅ-VÄNNÄS    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I UMEÅ-VÄNNÄS    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31