LIV GRANBOM

(M)

BROGATAN 46
90323 UMEÅ

Tel hem :  
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  liv.granbom@vll.se
Mobil :  076 - 880 25 75
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
AC KONCENSUS    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
HANDIKAPPNÄMNDEN    VICE ORDFÖRANDE             2007-01-01 - 2010-12-31
HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND    NÄMNDEMAN             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES VALBEREDNING    LEDAMOT             2014-11-01 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES VALBEREDNING    VICE ORDFÖRANDE             2006-11-01 - 2010-10-31
LANDSTINGSSTYRELSENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
LÄNSPENSIONÄRSRÅDET    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
NORRLANDSOPERAN AB    ERSÄTTARE (PERSONLIG)             2015-01-01 - 2018-12-31
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    1:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31
SAMVERKANSNÄMND    VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2015-12-31
SPARBANKSSTIFTELSEN NORRLAND    HUVUDMAN             2007-01-01 - 2010-12-31