SVEN-OLOV SÖDERMARK

(S)

RUDAGATAN 42
93153 SKELLEFTEÅ

Tel hem :  0910 - 529 17
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  sven-olov.sodermark@vll.se
Mobil :  070 - 651 25 07
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
AC-NET EKONOMISK FÖRENING    LEKMANNAREVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSREVISIONEN    VICE ORDFÖRANDE             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSREVISIONEN    VICE ORDFÖRANDE             2011-01-01 - 2014-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SKELLEFTEÅ    REVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31
SKELLEFTEÅ MUSEUM AB    LEKMANNAREVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31
STIFTELSEN SKELLEFTEÅ MUSEUM    REVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31
VÄSTERBOTTENSTEATERN AB    LEKMANNAREVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31