KARL-GUSTAV "KG" ABRAMSSON

(S)

FÄBOVÄGEN 3
91234 VILHELMINA

Tel hem :  0940 - 392 00
Tel arb :
Fax :  0940 - 150 50
Epost :  kg.abramsson@vll.se
Mobil :   070 - 589 87 7
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSREVISIONEN    REVISOR             2012-11-21 - 2014-12-31
LANDSTINGSREVISIONEN    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    REVISOR             2013-02-20 - 2014-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I LYCKSELE-MALÅ    REVISOR             2013-02-20 - 2014-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I LYCKSELE-MALÅ    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SKELLEFTEÅ-NORSJÖ    REVISOR             2013-02-20 - 2014-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SKELLEFTEÅ-NORSJÖ    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I UMEÅ-VÄNNÄS    REVISOR             2013-02-20 - 2014-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I UMEÅ-VÄNNÄS    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN SAMSYN    REVISOR             2013-04-24 - 2014-12-31
STIFTELSEN SAMSYN    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN VÄSTERBOTTENS LÄNS ARBETSSTUGOR    REVISOR             2013-02-20 - 2014-12-31
STIFTELSEN VÄSTERBOTTENS LÄNS ARBETSSTUGOR    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
VILTVÅRDSNÄMND    LEDAMOT (FÖRSLAG)             2007-01-01 - 2010-12-31
VLL INNOVATION AB    REVISORSERSÄTTARE             2016-01-01 - 2018-12-31