BO BRYDSTEN

(S)

KRADDSELE 216
92494 SORSELE

Tel hem :  0952 -602 75
Tel arb :
Fax :  0952 - 600 94
Epost :  bo.brydsten@vll.se
Mobil :  070 - 585 48 43
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR SÖDRA LAPPLAND    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
FOLKHÖGSKOLESTYRELSE    ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31