ROGER LARSSON

(C)

SELET 51
91192 VÄNNÄS

Tel hem :  
Tel arb :
Fax :  
Epost :  roger.larsson@vll.se
Mobil :  070 - 624 11 15
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2015-10-14 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    ERSÄTTARE             2018-04-24 - 2018-12-31