BIRGITTA NORDVALL

(KD)

LAXGRÄND 13
90434 UMEÅ

Tel hem :  
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  birgitta.nordvall@vll.se
Mobil :  070 - 278 58 10
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
AC KONCENSUS    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
AC KONCENSUS    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
AER KOMMITTÉ 2    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
AER KOMMITTÉ 2    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
AER KOMMITTÉ 2    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR UMEÅOMRÅDET    VICE ORDFÖRANDE             2007-01-01 - 2010-12-31
FORUM FOLKHÄLSA    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2012-02-14 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFÖRBUNDETS KONGRESSER    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2003-01-01 - 2006-12-31
LANDSTINGSSTYRELSEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    OBSERVATÖR             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTT    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
LÄNSPENSIONÄRSRÅDET    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    ERSÄTTARE             2008-06-27 - 2009-06-30
<< Föreg.   >>