PER-ERIK LUNDMARK

(S)

KONSTNÄRSGATAN 13
91132 VÄNNÄS

Tel hem :  0935-123 67
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  pererik.lundmark@vll.se
Mobil :  070 - 665 69 60
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR UMEÅOMRÅDET    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
REGIONAL NÄMND FÖR ETIKPRÖVNING    LEDAMOT (FÖRSLAG)             2010-01-01 - 2013-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31
STIFTELSEN SAMSYN    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
STIFTELSEN SAMSYN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31