THOMAS NORDENSTAM

(KD)

LIDVÄGEN 15
93010 LÖVÅNGER

Tel hem :  0913 - 104 97
Tel arb :  090 - 13 70 72
Fax :  0913 - 104 97
Epost :  thomas.nordenstam@vll.se
Mobil :  070 - 394 94 82
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
EXPOLARIS    ERSÄTTARE FÖR REPR.             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSREVISIONEN    REVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSREVISIONEN    REVISOR             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGSREVISIONEN    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
NORRLANDS MUSIK- OCH DANSTEATER FÖRBUNDSSTYRELSE (FÖRSLAG)    REVISOR (FÖRSLAG)             2007-01-01 - 2010-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS    REVISOR (FÖRSLAG)             2007-01-01 - 2010-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    REVISOR             2011-01-01 - 2014-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I LYCKSELE    REVISORSERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
STIFTELSEN SAMSYN    REVISORSERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
STIFTELSEN VÄSTERBOTTENS MUSEUMS SAMLINGAR    REVISORSERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
VLL INNOVATION AB    REVISOR             2016-01-01 - 2018-12-31
VÄSTERBOTTENS MUSEUM AB    REVISORSERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31