HARRIETH SUNDSTRÖM

(S)

ÄNGSVÄGEN 9
93532 NORSJÖ

Tel hem :  0918 - 109 86
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  harriet.sundstrom@vll.se
Mobil :  072 - 205 52 13
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    LEDAMOT             2015-11-05 - 2018-12-31