THOMMY BÄCKSTRÖM

(FP)

AXTORPSVÄGEN 70
90339 UMEÅ

Tel hem :  090 - 13 99 66
Tel arb :  090 - 15 83 00
Fax :  
Epost :  thommy.backstrom@vll.se
Mobil :  070 - 606 83 19
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
JURYMÄN I TRYCKFRIHETSMÅL    JURYMAN             2014-01-01 - 2017-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES VALBEREDNING    LEDAMOT             2014-11-01 - 2018-10-14
ROBERTSFORS HÄLSOFÖRBUND FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2007-11-22 - 2010-12-31
ROBERTSFORS HÄLSOFÖRBUND FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2011-04-30
UMEÅ ÖVERVAKNINGSNÄMND    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
UMEÅ ÖVERVAKNINGSNÄMND    LEDAMOT             2012-09-19 - 2014-12-31